W ramach prowadzonych przez Urząd Miejski w Żarach konsultacji społecznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żary – zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z interaktywnym modelem terenu 3d (instrukcja dostępna tutaj: ……) oraz z propozycjami nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów.

Modelowi towarzyszy anonimowa ankieta, której celem jest poznanie opinii mieszkańców Żar na temat propozycji nowych zapisów i rozwiązań dla wybranych obszarów miasta czy zagadnień przestrzennych (część propozycji zaprezentowano na modelu). Państwa uwagi i opinie będą cenną wskazówką przy tworzeniu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żary.

Zachęcamy do wypełniania całej ankiety – będzie ona aktywna do 8 listopada 2020 r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Żarach

 

 

Nazwa
Komunikacja - Żary Przejdź do formularza
Centrum - Żary Przejdź do formularza

 

 

 

 Powered by